Christine Killie 

Førstekonsulent
Telefon: 77 05 81 58 E-post: christine.killie@uit.no Avdeling: Harstad