Atlantis Medisinske Høgskole  

Anita Aghdam
Telefon: 23 20 11 00 E-post: lmu@amh.no Hjemmeside: http://www.amh.no/