Barratt Due musikkinstitutt  

LMU-sekretær Kathrine Tornås
Telefon: 96 62 55 18 E-post: kathrine@bdm.no Hjemmeside: http://www.bdm.no/