Det teologiske menighetsfakultet  

LMU-sekretær Hildegunn Hennum Høeg
Telefon: 22 59 05 21 E-post: hildegun.h.hoeg@mf.no Hjemmeside: http://www.mf.no