Høgskolen i Innlandet  

LMU-sekretær Iben Kardel
Telefon: 61 28 81 83 E-post: iben.kardel@inn.no Hjemmeside: https://www.inn.no/