Høgskolen i Østfold  

LMU-sekretær Tommy Payne
Telefon: 69 60 88 96 Mobil: 95 19 81 40 E-post: tommy.payne@hiof.no Hjemmeside: http://www.hiof.no/ Avdeling: Studie- og forskningsenheten