Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling  

Cato Lassen
Telefon: 45 22 18 95 E-post: Ca2_lass1@hotmail.com Hjemmeside: http://www.hlb.no