Høyskolen Kristiania  

LMU-sekretær Lora G. Shpak
Telefon: 986 12 156 E-post: Lora.Shpak@kristiania.no Hjemmeside: https://kristiania.no/