Lovisenberg Diakonale Høgskole  

LMU-sekretær Mai Elisabeth Hermansen
Telefon: 22 35 82 24 E-post: mai.hermansen@ldh.no Hjemmeside: http://www.ldh.no/