NLA Høgskolen  

LMU-sekretær Olga Kvitstein
Telefon: 38 14 50 60 E-post: olga.kvitstein@nla.no Hjemmeside: http://nla.no