Nord universitet  

Lars Røed Hansen
Telefon: 75 51 75 54 E-post: lars.r.hansen@nord.no Hjemmeside: http://www.nord.no