Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  

LMU-sekretær Bodil Norderval
Telefon: 64 96 50 85 E-post: bodil.norderval@nmbu.no Hjemmeside: https://www.nmbu.no/