Universitetet i Oslo  

Lise Egenberg
Telefon: 22 85 79 25 E-post: lise.egenberg@admin.uio.no Hjemmeside: http://www.uio.no/