Kartlegging av LMU-aktivitet

I perioden etter 12. mars har læringsmiljøet endret seg fra stor grad av campusbasert læring, til digitale løsninger. I den anledning ønsker vi å få oversikt over hvordan utvalgsarbeidet eventuelt har endret seg. Vi setter stor pris på dine bidrag.

Har du problemer med å vise skjemaet under? Åpne undersøkelsen i nytt vindu.