Spørreskjema: Kartlegging av LMU-aktivitet

Følgende spørsmål ble sendt til 42 LMU-kontakter i forbindelse med kartleggingen av LMU-aktivitet i perioden etter 12. mars 2020.


I perioden etter 12. mars har læringsmiljøet endret seg fra stor grad av campusbasert læring, til digitale løsninger. I den anledning ønsker vi å få oversikt over hvordan utvalgsarbeidet eventuelt har endret seg. Vi setter stor pris på dine bidrag.

1. Har din institusjon gjennomført LMU-møte (digitalt) etter 12. mars? *

 • Ja

 • Nei, det ble avlyst

 • Nei, vi hadde ikke planlagt møte i denne perioden

Eventuell kommentar til gjennomføring (hvordan foregikk møtet, fungerte det som det skulle?)

2. Hvor ofte er LMU-representantene i kontakt med hverandre nå kontra i perioden før 12. mars, enten gjennom digitale møter, e-post eller annet. *

 • Hyppigere

 • Som før

 • Sjeldnere

Eventuell kommentar til kontakt mellom representanter


3. Hvordan er arbeidsmengden for LMU nå kontra før 12. mars? *

 • Større

 • Som før

 • Mindre

Kommentarer til arbeidsmengde/saksomfang. Si gjerne noe om hvilke type saker som eventuelt har dominert.

4. Vil du si at LMU er operativt ved din institusjon for tiden? *

 • Ja, i aller høyeste grad

 • Ja, i en viss grad

 • Nei, ikke noe særlig

 • Nei, på ingen måte

Ny UH-lov og heldigitalt læringsmiljø

Under følger noen spørsmål om LMU sin involvering i forslaget til ny universitets- og høyskolelov, samt hvordan en ser for seg arbeidet i et heldigitalt læringsmiljø til høsten.

5. Har LMU vært involvert i arbeidet med høringssvar til forslaget om ny universitets- og høyskolelov? *

 • Ja

 • Nei

Hvis "Ja", beskriv gjerne hvordan LMU har vært involvert i høringsrunden og hva dere eventuelt la vekt på i innspillene deres:

6. Dersom høstsemesteret også forblir mer eller mindre heldigitalt – hva ser dere for dere at blir viktig å legge vekt på i utvalget? Hva vil dette ha å si for utvalgets arbeid fremover?

 
7. Er det noe vi i Universell kan bidra med for å styrke arbeidet i LMU ved din institusjon? Har du eventuelt andre inspill du ønsker å dele med oss?