Spørsmål til tilretteleggere 

Denne spørreundersøkelsen sendes til utvalgte læresteder. Formålet er å samle kunnskap og erfaringer om hvordan mentorordningen forstås og praktiseres fra lærestedets ståsted. Institusjoner og enkeltpersoner vil ikke bli identifisert i kartleggingen. 

Vi ber om at alle felt fylles ut, men det er valgfritt å laste opp vedlegg.

Har du problemer med å vise skjemaet under, kan du åpne spørreskjemaet i et nytt vindu