Om universell.no

Nettstedet universell.no er en fagportal om universell utforming, inkludering, tilrettelegging og læringsmiljø i høyere utdanning. Fagportalen eies av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), og direktoratet har rollen som faglig rådgiver på området, og det faglige innholdet utvikles og publiseres av Avdeling for universell utforming og læringsmiljø (tidligere "Universell"). 

Fagportalen er til for ansatte ved universiteter, høyskoler og fagskoler som arbeider med å gjøre utdanning tilgjengelig for alle og andre som har interesse for tematikken. Innholdet skal gi kunnskap om aktuelle tema, og gi inspirasjon gjennom å vise frem eksempler på god praksis fra sektoren. Det vil også være konkrete anbefalinger fra direktoratet på inkluderende løsninger. 

Kontakt oss

Send en epost til universell@hkdir.no for henvendelser om innholdet i fagportalen, eller om det er henvendelser til direktoratet om inkludering, universell utforming og læringsmiljø. Alle andre henvendelser til direktoratet sendes til post@hkdir.no

Innholdsprodusenter

Innholdet i fagportalen utvikles og presenteres av Avdeling for universell utforming og læringsmiljø. Ansatte som publiserer i portalen er: