Arrangementer og aktiviteter - oversikt over egne og andres konferanser

Arrangement og aktiviteter

Oversikt over

Våre arrangement

Konferanser, seminarer og møteplasser som Universell arrangerer.

Oversikt over

Oppdrag og aktiviteter

En oversikt over Universells oppdrag og aktiviteter, samt hvilke aktiviteter og arrangementer som rører seg i sektoren.

Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø

Universells konferanse arrangeres hvert oddetallsår og tar for seg temaer som nedsatt funksjonsevne, universell utforming, individuell tilrettelegging og læringsmiljø. Konferansen arrangeres fast i Trondheim og er en møteplass for alle som arbeider med universell utforming, individuell tilrettelegging og læringsmiljø i høyere utdanning, i tillegg til samarbeidspartnere i og utenfor universitets- og høgskolesektoren. Konferansen ble for første gang arrangert i 2003 og ble i 2019 arrangert for 12. gang. Neste nasjonale konferanse arrangeres digitalt 25.-26. mai 2021. 

Universellforum 

Universellforum arrangeres hvert partallsår og er et dagsseminar for ansatte som arbeider med å støtte studenter med nedsatt funksjonsevne i høyere utdanning. Universellforum arrangeres i samarbeid med et lærested og sted og tema varierer fra år til år. Seminaret er gratis for ansatte som arbeider i høyere utdanning, men åpner også for eksterne aktører som har interesse for tema. Forumet ble for første gang arrangert i 2006 og ble i 2018 arrangert for 11. gang. 

LMU-forum

LMU-forum arrangeres hvert partallsår og er et dagsseminar for medlemmer av Læringsmiljøutvalgene og student- og interesseorganisasjoner som arbeider med læringsmiljø. Forumet arrangeres i samarbeid med et lærested og sted og tema varierer fra gang til gang. Det er ingen deltakeravgift på forumet. LMU-forum ble for første gang arrangert i 2009 og har siden den gang blitt arrangert åtte ganger.

Bygg-seminaret 

Bygg-seminaretarrangeres årlig og er et seminar om universell utforming av det fysiske læringsmiljø. Seminaret arrangeres i samarbeid med et lærested og skreddersys ansatte som arbeider ved eiendoms-/driftsenheter ved lærestedene. Til nå har seminaret blitt avholdt i Bergen (HiB) i 2016, i Oslo (HiOA) i 2017 og i Trondheim (NTNU) i 2018.