Organisasjon - informasjon om Universell sitt mandat, virksomhet og ansatte.

Universell sitt mandat

Universell jobber for å fremme et inkluderende læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser i høyere utdanning, og er en pådriver for universell utforming og læringsmiljøutvalgene ved norske utdanningsinstitusjoner.

 

Fullstendig mandat

Kontaktinformasjon

E-post: kontakt@universell.no

Adresse: Universell
Kolbjørn Hejes vei 4
7491 Trondheim

Universell sin

Virksomhetsplan for 2018

Virksomhetsplanen styrer Universells prioriteringer og satsninger for inneværende år.

Universell sine

Ansatte

Universell har fire ansatte.

Universells nasjonale tilgjengelighetspris

for høyere utdanning

Prisen er nasjonal og ble delt ut for første gang i 2017