Dronning Mauds Minne Høgskole  

Hjemmeside: https://dmmh.no/
Lene Bye Lorentzen 
Opptaksleder / studieveileder
Telefon: 73805255
E-post: lbl@dmmh.no