Handelshøyskolen BI  

Hjemmeside: https://www.bi.no/
Trude Tanum 
Avdelingssjef - Studentpartner
Telefon: 46 41 02 08
E-post: trude.tanum@bi.no