Høgskolen i Innlandet  

Hjemmeside: https://www.inn.no/
LILLEHAMMER
Oddny Elisabeth Leirmo 
Seniorkonsulent
Telefon: 61 28 81 97
E-post: oddny.leirmo@inn.no

HEDMARK
Anna Kaisa Løken 
Leder av Høgskolebiblioteket
Telefon: 62 43 01 52
E-post: anna.loken@inn.no