Høgskolen i Innlandet  

Hjemmeside: https://www.inn.no/
LILLEHAMMER
Torun Tøsse Løvseth
Seniorrådgiver
Telefon: 61 26 74 52
E-post: torun.lovseth@inn.no 

HEDMARK
Anna Kaisa Løken 
Leder av Høgskolebiblioteket
Telefon: 62 43 01 52
E-post: anna.loken@inn.no