Høgskulen på Vestlandet  

Hjemmeside: https://hvl.no/

BERGEN
Karoline Skare Øyerhamn
Tlf: 55 58 71 19
Epost: karoline.skare.oyerhamn@hvl.no 

FØRDE
Charlotte Eikefjord Holen
Tlf.: 57 67 76 21
E-post: Charlotte.Agnethe.Helen.Eikefjord.Holen@hvl.no  

SOGNDAL
Sissel Kvåle Ulla
Tlf.: 57 67 61 34
E-post: Sissel.Kvale.Ulla@hvl.no


STORD OG HAUGESUND
Solveig Stautland Koløen 
Tlf. kontor: 53 49 15 22 
Tlf. Stord: 53 49 13 00 
Tlf. Haugesund: 52 70 26 00 
E-post: solveig.koloen@hvl.no