Norges handelshøyskole  

Hjemmeside: https://www.nhh.no/
Inger Dagestad 
Seksjonsleder
Telefon: 55 95 92 09
E-post: inger.eikeland@nhh.no