Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  

Hjemmeside: https://www.nmbu.no/

ÅS
Bodil Norderval 
Seksjonssjef
Telefon: 64 96 50 85
E-post: bodil.norderval@nmbu.no