Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  

Hjemmeside: https://www.nmbu.no/

ÅS
Bodil Norderval 
Seksjonssjef
Telefon: 64 96 50 85
E-post: bodil.norderval@nmbu.no

ÅS
Elin Mosnesset-Timraz 
Seniorrådgiver
Telefon: 67 23 01 13
E-post: elin.mosnesset-timraz@nmbu.no