Oslo Metropolitan Universitet - Storbyuniversitetet   

Alle henvendelser vedrørende tilrettelegging sendes til tilrettelegging@hioa.no

Til orientering arbeider følgende som kontaktpersoner for studenter med nedsatt funksjonsevne på de ulike campusene.

PILESTREDET
Eva Marie Ballo 
Seniorrådgiver
Telefon: 67 23 59 80
E-post: eva.ballo@hioa.no