Universitetet i Oslo  

Hjemmeside: http://www.uio.no/

Ved Universitetet i Oslo er det fakultetene som mottar og behandler søknader om tilrettelegging.