Universitetet i Oslo  

Hjemmeside: http://www.uio.no/

Universitetet i Oslo har en egen tilretteleggingstjeneste med flere ansatte.

For direkte kontakt:

Epost: tilrettelegging@admin.uio.no 

Tlf: 22 85 60 80