Universitetet i Bergen  

Hjemmeside: http://www.uib.no/

Ved UiB har Hvert fakultet en kontaktperson for studenter med funksjonsnedsettelse. Disse hjelper med tilrettelegging på institutt- og fakultetsnivå.

DET HUMANISTISKE FAKULTET
Elisabeth Akselvoll
Seniorkonsulent
E-post: Elisabeth.Akselvoll@uib.no

DET JURIDISKE FAKULTET
Bendik Tveiten Vigsnes
Seniorkonsulent
Telefon: 55 58 85 45
E-post: Bendik.Vigsnes@uib.no

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
Thomas Vikestad Kalvik
Rådgiver
Telefon: 55 58 89 40
E-post: Thomas.Kalvik@uib.no

DET MEDISINSKE FAKULTET
May Kristin Skjerlie
Seniorkonsulent
Telefon: 55 58 68 52
E-post: May.Skjerlie@uib.no

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET
Anna Laupsa Helvik
Førstekonsulent
Telefon: 55 58 91 94
E-post: Anna.Helvik@uib.no

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET
Eva Svensson
Rådgiver
Telefon: 55 58 90 36
E-post: Eva.Svensson@uib.no