Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet  

Hjemmeside: https://uit.no
Besøk UiT's nettside om tilrettelegging Her vil du også finne en oversikt over kontaktpersoner for dette arbeidet på UiT.