Økonomisk støtte

På vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet og Regjeringens handlingsplan for universell utforming lyser avdeling for universell utforming og læringsmiljø årlig ut prosjektmidler for å styrke arbeidet med universell utforming som fagområde og strategi for bedre læringsmiljø ved institusjonene.

Det lyses ut 2 forskjellige potter det går an å søke på:

  1. Faglige stimuleringsmidler – som skal gå til å styrke universell utforming som fag- og kunnskapsbegrep i høyere utdanning. Målet er at studentene skal lære noe om universell utforming gjennom sine studier.
  2. Læringsmiljømidler – som skal gå til prosjekter om universell utforming som strategi for inkludering, med mål om bedring av og økt kunnskap om studentenes læringsmiljø.

Aktive utlysninger

Kompetansehevingsprogrammet for universell utforming 2023

Vi lyser ut prosjektmidler for økt kompetanse om universell utforming som strategi for inkludering, og som fagbegrep i relevante utdanninger.

Evalueringskriterier

Søknader om støtte til universell utforming vurderes etter en liste av kriterier. Punktene er koblet til forskjellige felter i søknadsskjemaet.

Tidligere tildelinger

Tildelinger 2022

15 prosjekter fikk støtte i 2022.

Tildelinger 2021

Totalt 11 prosjekter fikk tilskudd fra Universell i 2021 – fordelt på to forskjellige søknadspotter.

Tildelinger 2020

9 prosjekter fikk tilskudd fra Universell til kompetansehevende prosjekter om universell utforming i 2020.

Tildelinger 2019

10 prosjekter fikk tilskudd fra Universell til kompetansehevende prosjekter om universell utforming i 2019.

Tildeling 2018

10 prosjekter fikk tilskudd fra Universell til kompetansehevende prosjekter om universell utforming i 2018.

Tildeling 2017

12 prosjekter fikk tildelt stimuleringsmidler fra Universell til kompetanseheving om universell utforming i 2017.