Økonomisk støtte

På vegne av Kulturdepartementet og «Regjeringens handlingsplan for universell utforming» lyser Universell årlig ut prosjektmidler for å styrke arbeidet med universell utforming som fagområde og strategi for bedre læringsmiljø ved institusjonene.

Det lyses ut 2 forskjellige potter det går an å søke på:

  1. Faglige stimuleringsmidler – som skal gå til å styrke universell utforming som fag- og kunnskapsbegrep i høyere utdanning. Målet er at studentene skal lære noe om universell utforming gjennom sine studier.
  2. Læringsmiljømidler – som skal gå til prosjekter om universell utforming som strategi for inkludering, med mål om bedring av og økt kunnskap om studentenes læringsmiljø.

Aktive utlysninger

Læringsmiljømidler 2021

Endelig er det klart for å søke om tilskudd til universell utforming av læringsmiljø ved universiteter, høyskoler og fagskoler. 1 million kroner er avsatt til formålet, og søknadsfristen er 22. oktober.

Faglige stimuleringsmidler 2021

Universell deler ut 1,8 millioner koner i økonomisk støtte til faglige prosjekter om universell utforming ved universiteter og høyskoler.

Tidligere tildelinger

Tildelinger 2021

Totalt 11 prosjekter fikk tilskudd fra Universell i 2021 – fordelt på to forskjellige søknadspotter.

Tildelinger 2020

9 prosjekter fikk tilskudd fra Universell til kompetansehevende prosjekter om universell utforming i 2020.

Tildelinger 2019

10 prosjekter fikk tilskudd fra Universell til kompetansehevende prosjekter om universell utforming i 2019.

Tildeling 2018

10 prosjekter fikk tilskudd fra Universell til kompetansehevende prosjekter om universell utforming i 2018.

Tildeling 2017

12 prosjekter fikk tildelt stimuleringsmidler fra Universell til kompetanseheving om universell utforming i 2017.