Økonomisk støtte

På vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet og Regjeringens handlingsplan for universell utforming lyser avdeling for universell utforming og læringsmiljø årlig ut prosjektmidler for å styrke arbeidet med universell utforming som fagområde og strategi for bedre læringsmiljø ved institusjonene.

Det lyses ut 2 forskjellige potter det går an å søke på:

  1. Faglige stimuleringsmidler – som skal gå til å styrke universell utforming som fag- og kunnskapsbegrep i høyere utdanning. Målet er at studentene skal lære noe om universell utforming gjennom sine studier.
  2. Læringsmiljømidler – som skal gå til prosjekter om universell utforming som strategi for inkludering, med mål om bedring av og økt kunnskap om studentenes læringsmiljø.

Aktive utlysninger

Læringsmiljømidler 2022

1 300 000 kroner lyses ut til prosjekter om universell utforming som strategi for inkludering, med mål om bedring av og økt kunnskap om studentenes læringsmiljø.

Faglige stimuleringsmidler 2022

1 800 000 kroner lyses ut i økonomisk støtte til faglige prosjekter om universell utforming ved universiteter og høyskoler.

Tidligere tildelinger

Tildelinger 2021

Totalt 11 prosjekter fikk tilskudd fra Universell i 2021 – fordelt på to forskjellige søknadspotter.

Tildelinger 2020

9 prosjekter fikk tilskudd fra Universell til kompetansehevende prosjekter om universell utforming i 2020.

Tildelinger 2019

10 prosjekter fikk tilskudd fra Universell til kompetansehevende prosjekter om universell utforming i 2019.

Tildeling 2018

10 prosjekter fikk tilskudd fra Universell til kompetansehevende prosjekter om universell utforming i 2018.

Tildeling 2017

12 prosjekter fikk tildelt stimuleringsmidler fra Universell til kompetanseheving om universell utforming i 2017.