Inkluderende læringsmiljø anno 2019

Inkludering, universell utforming og tilrettelegging er sentrale tema for konferansen. Dette er dynamiske arbeidsområder, som blir påvirket av endringer i lovverk og formelle krav, men også utviklingstrekk både i sektoren og samfunnet for øvrig. Hvilke områder er i endring, hva er status i 2019 når det gjelder rammekrav for arbeidet, og i hvilken grad er utdanningsinstitusjonene rustet til å møte dette? Vi spør: blir studenter med funksjonsnedsettelser diskriminert i 2019? I dette innledningsforedraget gir Universell et overblikk over viktige endringer og våre erfaringer fra arbeidsområdene, samt noen betraktninger og gode eksempler å ta med seg inn i konferansedagene.

Kjetil Knarlag, er Universells leder. Han har mange års erfaring som rådgiver for studenter med funksjonsnedsettelser ved NTNU og har etablert og utviklet pådriverenheten fra starten i 2003. Knarlag er mye brukt foredragsholder innen temaene inkludering og universell utforming av læringsmiljø.