Universells tilgjengelighetspris 

Nasjonal pris for godt og inkluderende læringsmiljø i høyere utdanning

inkludering er en lysende ide

Universellprisen er en nasjonal tilgjengelighetspris som Universell delte ut i høyere utdanning for første gang i 2017.

Prisen hedrer fagmiljø, enheter, ansatte eller studenter som har bidratt spesielt til å gjøre høyere utdanning tilgjengelig ved hjelp av universelt utformede eller tilrettelagte tjenester, initiativ eller prosjekter.

Annethvert år kan du nominere initiativ eller prosjekter som bidrar til en mer inkluderende utdanning eller som har ført til endring eller god praksis over tid.

Den som nomineres må oppfylle følgende kriterier:

  • Formelt tilhøre universitets- og høgskolesektoren
  • Ha bidratt til universell utforming eller tilrettelegging av det fysiske, pedagogiske, psykososiale, organisatoriske eller digitale læringsmiljøet, og/eller gjort tilbud og tjenester spesielt tilgjengelig for studenter med nedsatt funksjonsevne.
  • Ha utført initiativet man blir nominert for i løpet av de to siste årene

Nominering av kandidater skjer via et digitalt registreringsskjema i MachForm, der vedkommende må begrunne nominasjonen ved å skrive kort om kandidatens bidrag. 

Prisvinneren velges i samråd med Universells nasjonale referansegruppe, og vinneren presenteres i forbindelse med nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø, som arrangeres hvert oddetallsår. Kandidaten som stikker av med prisen får diplom og hederlig omtale.

Universellprisen 2019 deles ut på konferansen om inkluderende læringsmiljø i Trondheim 29.-30. oktober. Nominer bidrag til Tilgjengelighetsprisen innen mandag 7. oktober 2019. 

Tidligere utdelinger

Les om

Utdeling av Universells tilgjengelighetspris for 2019

Vinneren av Universellprisen 2019 har utviklet et kurs som er til nytte og inspirasjon for både faglærere, ledere og administrative ansatte.

Les om

Første utdeling av Universells tilgjengelighetspris

Vinneren av Universellprisen 2017 ble kåret på den 12. nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø