Det digitale læringsmiljø - hvordan ivareta inkludering, universell utforming og tilrettelegging

Hva er digitalt læringsmiljø?

Vi liker å definere digitalt læringsmiljø som "Forholdet mellom mellom læringsprosesser, pedagogikk og teknologi". Det digitale læringsmiljø handler om faktorer som berører bruk av IKT i læring, og hvordan bruk av IKT påvirker læreprosessene for studentene. Det digitale læringsmiljø handler om hvordan IKT brukes, integreres og utnyttes som en del av den pedagogiske virksomheten innen hvert enkelt fagområde. Dette berører derfor innhold og form, og ikke minst bruk av ulike verktøy for digital formidling og samhandling. 

Det digitale læringsmiljø handler om faktorer som berører bruk og utvikling av IKT i læring, og hvordan IKT brukes, integreres og utnyttes som en del av den pedagogiske virksomheten innenfor hvert enkelt fagområde.
- NOU 3 2020: Ny universitets- og høyskolelov

Digitale læremidler

Forskriften til universell utforming av IKT har en klar definisjon på hva som er digitale læremidler. Her defineres digitale læremidler til å være nettbaserte redskaper som kan brukes i det pedagogiske arbeidet, og som er utviklet med hensikt å støtte læringsaktiviteter.

Dette er en vid definisjon som omfatter alt som berører digital undervisning og læring, som først og fremst vil gjelde nettsider, e-læringsplattformer, videoer, dokumenter, systemer for digital samhandling og medvirkning, digital eksamen og pedagogiske apper. Universell utforming skal være det bærende prinsipp ved utvikling, innkjøp og bruk. Hva er din rolle for å ivareta dette?

Rapporter og veiledere

Zoom, Teams og universell utforming

I hvilken grad er Zoom og Microsoft Teams universelt utformet? Media LT og Universell har laget veileder om dette.

Universell utforming av IKT med vekt på læremidler i UH-sektoren

I hvilken grad er utdanningsinstitusjoner og andre relevante aktører forberedt på å oppfylle kravene til universell utforming av digitale...

Veileder for universelt utformet video

Hvilke regler gjelder for universell utforming av video? Hva er reglene for teksting og synstolking?

Nettbasert undervisning og nedsatt hørsel

Hva må du tenke på når undervisningen er digital, og du kan ha studenter med nedsatt hørsel på ditt emne?