Universell utforming - et fag- og kunnskapsområde i høyere utdanning

Dokumenter

TILTAK SO3
KOMPETANSEHEVINGSPROGRAM I UTDANNINGER VED UNIVERSITETER OG HØYSKOLER

Kompetansehevingsprogrammet i utdanninger ved universiteter og høyskoler videreføres. Programmet skal utvikle universell utforming i undervisningen og gi støtte til kompetansehevende prosjekter ved norske læresteder. Programmet skal også inneholde informasjonstiltak om tilgjengelighet på læresteder og i bygninger, informasjon på internett, besøk på utdanningsinstitusjoner og bidrag på konferanser.