Universell utforming - Fysisk, digitalt og pedagogisk læringsmiljø.

Universell utforming av læringsmiljø

Det fysiske læringsmiljø

Lær mer om utforming av bygninger og uteområder. Hva er spesielt for universitets- og høgskoler?

Det digitale læringsmiljø

Lær mer om bruk og utforming av IKT i læring.