Universell - jobber for samarbeid og kunnskap om læringsmiljø, universell utforming og inkluderende løsninger i høyere utdanning.

Nasjonal konferanse 2017

Universell gjennomførte den 12. nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø i Trondheim den 17.-18. oktober 2017. Besøk konferansesidene for å se programmet, og å laste ned presentasjoner og videoer etterhvert som de blir klare. 

 

Trondheim 2017

Nyheter

Universells fire fagområder

Lær mer om

Universell utforming

Universell utforming er en strategi for inkludering og et fag- og kunnskapsområde i høyere utdanning.

Vil du vite mer om

Tilrettelegging

Et godt og inkluderende læringsmiljø er grunnleggende for et rettferdig og effektivt utdanningssystem.

Bli bedre kjent med

Læringsmiljøutvalg

Læringsmiljøutvalgene ved utdanningsinstitusjonene skal bidra til å sikre studentene et godt og trygt læringsmiljø.

Alt om

Fagskoleprosjektet

Tilrettelegging og støttesystemer ved norske fagskoler.