Brikker

Universell - jobber for samarbeid og kunnskap om læringsmiljø, universell utforming og inkluderende løsninger i høyere utdanning


 • NAV-veilederen

  Universell og NAV Kompetansesenter har samarbeidet om å samle NAVs virkemidler for studenter med nedsatt funksjonsevne i en veileder.

 • Building Bridges- Conference

  Konferansebygget Aula Medica

  13.-15. of may 2014 Universell arranged an international conference about including learning environment in Stockholm.

 • Rapport: LMU-kartlegging 2013

  Ordsky LMU-arbeid 2013

  Universellrapport 1:2014 Kartlegging av arbeid i læringsmiljøutvalg (LMU) i høyere utdanning 2012 - 2013.