Brikker

Universell - jobber for samarbeid og kunnskap om læringsmiljø, universell utforming og inkluderende løsninger i høyere utdanning


 • NAV-veilederen

  Universell og NAV Kompetansesenter har samarbeidet om å samle NAVs virkemidler for studenter med nedsatt funksjonsevne i en veileder.

 • NOU: MOOC til Norge

  Forsideillustrasjon fra NOU 2014: 5

  MOOC-utvalget ga sin rapport til Kunnskapsdepartementet 16. juni 2014.

 • Rapport: LMU-kartlegging 2013

  Ordsky LMU-arbeid 2013

  Universellrapport 1:2014 Kartlegging av arbeid i læringsmiljøutvalg (LMU) i høyere utdanning 2012 - 2013.