Student

Universell - jobber for samarbeid og kunnskap om læringsmiljø, universell utforming og inkluderende løsninger i høyere utdanning


 • Internasjonal studentmobilitet - like muligheter?

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har gitt uttrykk for at alle studenter bør ha internasjonal kompetanse i sin bagasje for å være rustet for det globale arbeidsmarkedet.

 • NAV-veilederen

  Universell og NAV Kompetansesenter har samarbeidet om å samle NAVs virkemidler for studenter med nedsatt funksjonsevne i en veileder.

 • Rapport: LMU-kartlegging 2013

  Ordsky LMU-arbeid 2013

  Universellrapport 1:2014 Kartlegging av arbeid i læringsmiljøutvalg (LMU) i høyere utdanning 2012 - 2013.