universell.no - om universell utforming og inkluderende læringsmiljø i høyere utdanning

Oppdatert fagstoff

Fagområder

Lær mer om

Universell utforming

Universell utforming er en strategi for inkludering og et fag- og kunnskapsområde i høyere utdanning.

Vil du vite mer om

Tilrettelegging

Et godt og inkluderende læringsmiljø er grunnleggende for et rettferdig og effektivt utdanningssystem.

Bli bedre kjent med

Læringsmiljøutvalg

Læringsmiljøutvalgene ved utdanningsinstitusjonene skal bidra til å sikre studentene et godt og trygt læringsmiljø.

Alt om

Fagskoleprosjektet

Tilrettelegging og støttesystemer ved norske fagskoler.