Universell - jobber for samarbeid og kunnskap om læringsmiljø, universell utforming og inkluderende løsninger i høyere utdanning.

Oppdatert fagstoff

Nasjonal konferanse 2019

Universell inviterte til den 13. nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø 29.-30. oktober 2019 på Radisson BLU Royal Garden hotell.

Trondheim 2019

Universells fire fagområder

Lær mer om

Universell utforming

Universell utforming er en strategi for inkludering og et fag- og kunnskapsområde i høyere utdanning.

Vil du vite mer om

Tilrettelegging

Et godt og inkluderende læringsmiljø er grunnleggende for et rettferdig og effektivt utdanningssystem.

Bli bedre kjent med

Læringsmiljøutvalg

Læringsmiljøutvalgene ved utdanningsinstitusjonene skal bidra til å sikre studentene et godt og trygt læringsmiljø.

Alt om

Fagskoleprosjektet

Tilrettelegging og støttesystemer ved norske fagskoler.